If you would like to support us, please consider donating.

iMBC ENTER X IDOLCHAMP
[iMBC연예 인터뷰기사] 황금막내 아이돌✨
Vote End: 01 Dec 2023 23:59 PM KST


Total Votes: 66,394
0 Days
0 Hours
0 Mins
0 Secs
  • MONSTA X I.M 1
   47.86%
   47.86%
   (31778 votes)
  • ENHYPEN NI-KI 2
   43.41%
   43.41%
   (28823 votes)
  • TXT HUENINGKAI 3
   5.92%
   5.92%
   (3929 votes)
  • DKZ GISEOK 4
   1.2%
   1.2%
   (795 votes)
  • ONEUS XION 5
   0.51%
   0.51%
   (336 votes)
  • ATEEZ JONGHO 6
   0.49%
   0.49%
   (324 votes)
  • OHMYGIRL ARIN 7
   0.24%
   0.24%
   (160 votes)
  • OMEGA X YECHAN 8
   0.09%
   0.09%
   (62 votes)
  • PURPLE KISS SWAN 9
   0.06%
   0.06%
   (42 votes)
  • WHIB WONJUN 10
   0.06%
   0.06%
   (37 votes)
  • LUN8 EUNSEOP 11
   0.05%
   0.05%
   (36 votes)
  • NMIXX KYUJIN 12
   0.04%
   0.04%
   (27 votes)
  • IVE LEESEO 13
   0.04%
   0.04%
   (26 votes)
  • (G)I-DLE SHUHUA 14
   0.03%
   0.03%
   (19 votes)